• Vandringspriser

Vandringspriser
 

För dig som är medlem och tävlar för vår klubb Bollebygds brukshundklubb

Årets lydnadshund

Varje ekipage äger rätt att tillgodoräkna sig tre resultat under det gångna året, oavsett vilken eller vilka lydnadsklasser man tävlat i.

Rätt till inteckning i vandringpriset har det ekipage som erhållit det procentuellt bästa resultatetpå de tre tävlingarna sammanlagt.

Vid lika resultat avgör det bästa genomsnittsbetyget på i första hand fritt följ, i andra hand inkallning och i tredje hand hopp över hinder respektive hopp-apport.

För att tävla om vandringspriset i bruks ska ett resultat från året lämnas till styrelsen.

I de lägre klasserna ska uppflyttningspoäng ha uppnåtts.

 För att tävla om vandringspriset i lydnad ska tre officiella resultat lämnas in, av vilka en snittprocent räknas ut. 

 Kopior på resultaten lämnas i brevlådan i klubbstugan
alt. skickas per post till Jeanette Stafverfeldt, Blomsholm, 504 92 Hedared.

 

Årets agilityhund

Regler för
Årets Nolla

 

Tävlingen sträcker sig från 1 januari till 31 december och är öppen för alla medlemmar i Bollebygds BK. Tävlingen baseras ekipagens samtliga nollade resultat på officiella tävlingar under året.


Lämna kopior på resultaten i brevlådan i klubbstugan, eller sänd per post till Camilla Axelsson, Buatjärnsvägen 17, 438 92 Härryda.

Regler för årets agilityhund

 

Tävlingen sträcker sig från 1 januari till 31 december och är öppen för alla medlemmar i Bollebygds Brukshundklubb.
Tävlingen baserar sig på de fem bästa hoppresultaten och de fem bästa agility resultaten från officiella tävlingar som ekipagen har gjort under året.

 

Poängberäkningen är oberoende

av vilken klass ekipaget tävlar i.

 

Placering Poäng
1 15
2 12
3 10
4 8
5 6
6 5
7 4
8 3
9 2
10 1

 

     Tilläggspoäng beroende på

   antal starter i klassen.

 

Antal starter Poäng
0-20 1
21-40 2
41-60 3
61-80 4
81-100 5
101- 6
   

 

 

 

 

 

 


            

 Övriga tilläggspoäng
 

Nollat lopp:      5 poäng
Pinne:              5 poäng
Upplyttning:     5 poäng
SM-pinne         5 poäng
Cert:               10 poäng
Championat:  25 poäng

Vid flera ekipage med samma poäng vinner den som har flest förstaplaceringar. Om det fortfarande är flera på samma resultat vinner det ekipage som har snabbast tid på sina sammanlagda tävlingar.

 

Lämna kopior på resultaten i brevlådan i klubbstugan, eller sänd per post till Camilla Axelsson, Buatjärnsvägen 17, 438 92 Härryda.

.

Årets Rallyhund

Årets rallylydnadshund
Det som skall räknas är de tre bästa resultaten på officiella tävlingar oavsett klass, skulle två hamna på samma poäng vägs vinst/placering in. Ett ekipage med högre placering på ngn av de tre tävlingarna tar då hem pokalen.

Kopior på resultaten lämnas i ett kuvert märkt Christina Broddeus i brevlådan i klubbstugan

Årets Brukshund
 


För att tävla om vandringspriset i bruks ska ett resultat från året lämnas till styrelsen.

I de lägre klasserna ska uppflyttningspoäng ha uppnåtts.

 För att tävla om vandringspriset i lydnad ska tre officiella resultat lämnas in, av vilka en snittprocent räknas ut. 

 Kopior på resultaten lämnas i brevlådan i klubbstugan
alt. skickas per post till Jeanette Stafverfeldt, Blomsholm, 504 92 Hedared.


 

Eva Schulz Vandringspriser.

Bollebygds Brukshundklubbs Vandringspriser är skänkta av Eva Schulz och är ständigt vandrande. 
Pris finns för årets bästa prestationer inom lydnad, bruks och agility.

Vandringspristagare presenteras på Årsmötet.